top of page
  • Skribentens bildGyösh Baka

En upptäcktsresande av en annan verklighet

Uppdaterat: 10 juli 2023

Cyanotyper från en annan värld

Micke Östergren

En upptäcktsresande av en annan verklighet, med namn C.A. Nordenflycht gjorde en resa i Svealand mellan 1800–1847. Han mötte olika varelser och fenomen och han gjorde skisser och anteckningar över dem. Dessa väsen samlades nu i en utställning på


Galleri 9 i Lövstabruk, 27 juni-16 juli, kl. 11-16.


Konstnären Mikael Östergren använder sig till en fotografisk teknik, Cyanotype, från början av 1800-talet.


Men C.A. Nordenflychts största upptäckt under resans gång var faktiskt att den där verkligheten finns – att det finns en annan värld inom oss som går att hantera och leva i när de andra verkligheter är alltför obegripliga. Och att det egentligen finns bara en enda verklighet just den man befinner sig i. Om detta kan man höra mer på

Konstnärssamtalet:” Varje andetag är en berättelse”

Mikael Östergren berättar om hur en syokonsulents förbannelse kunde skapa ett alter ego i form av en upptäcktsresande vid namn C.A. Nordenflycht, som återuppstår ur dimmorna från 1800-talet och den vådliga tid som följde däremellan.

Mikael har i hela sitt yrkesliv jobbat med bildkonst, men även grafisk design och fotografi. Jag följer hans konstnärsliv genom hans månadsvisa nyhetsbrev, som denna:


Han har under åren tålmodigt jobbat sig fram till den stil och teknik som han nu använder i sitt konstnärskap. Han jobbar med en mix av ny teknik och traditionella metoder. Allt som han gör som konstnär bottnar i det rena hantverket utan några som helst pålagda effekter eller genvägar, något som är viktigt för honom då han ser den långsamma processen som en förutsättning för sin kreativitet. Han ser konsten som mer än en vacker tavla, konsten är för honom något fundamentalt grundläggande för människans överlevnad och en av pelarna som demokrati och humanism vilar på. Hans konst handlar väldigt ofta om den skeva och lite fult obekväma världen som vi ofta inte vill veta av. Mikaels bilder är aldrig direkt politiska i sin natur, men har alltid en underliggande ton av förståelse för utanförskap och den avsaknad av empati som tyvärr genomsyrar vår värld. Han strävar aldrig efter att vara avbildande i sin konst, det är viktigare för honom att hitta ett stämningsläge och likt en regissör som skapar tonen i skådespelarnas dialoger formar han sina bilder efter samma recept.

Om man önskar ha Nyhetsbrev av Mikael Östergren ska skriva en rad om det här:


9 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Kommentare


bottom of page