top of page
  • Skribentens bildGyösh Baka

När de osynliga hamnar på tapeten – del 2

Uppdaterat: 21 apr.

Väg till en subtil disharmoni -


Gestalta människoöden på hela slottet Salsta utifrån tjänstefolkets perspektiv.

En slottsmiljö är starkt präglad av klass och hierarki och människor som besitter makt och rikedom är självklara. Vi vill skapa en subtil disharmoni i slottsrummen för att kunna lyfta fram de människor som varit osynliga i historien, men också skapa engagemang och förståelse för vår tids osynliga människoöden.


Många av besökarna kommer för att se slottet i första hand. Detta är något som vi ser som en tacksam möjlighet då vi kan nå en grupp människor som det annars skulle ha varit svårt att få kontakt med, som till exempel invandrare, barn och ungdomar. Vi vill i detta möte skapa en plattform för nya tankar (där även tankar kring samtidens osynliga kan få ta plats) ett möte kring den traditionella historiebeskrivningen, för vem och av vilka är den skriven. Att göra installationer och bilder av människor, som var en förutsättning för allt liv på slottet, men som aldrig fick ta plats i historieböcker och konstverk, är att skapa ett parallellt spår bredvid det spår som ofta tas för givet.


Detta ska göras med respekt för byggnadens känsliga natur och vi kommer att använda mig av naturliga fästpunkter samt bygga fundament som inte kan riskera att skada t.ex. tapeter. Men detta kommer också att förstärka det visuella i vår framställan då det blir en till synes slumpmässig placering av verken och därmed kommer den disharmoni jag anser vara nödvändig för att nå maximal uppmärksamhet, att bli så mycket starkare. Det som menas med detta är att slottets fasta utsmyckning är starkt dominerande och följer en stram logik och därför behöver vi skapa en organiserad oreda för att synas i allt överdåd av guld och sidentyger.


Vi vill vid tillverkningen av verken få in varje enskilt rums karaktär och tidsmarkörer på ett subtilt vis då det är viktigt för projektets trovärdighet att verkens personer verkligen utgår från den tid de kan ha levat i. Verken kommer, med all ovanstående logik, att placeras i och kring den slinga som den guidade turen utgör.


Vi kommer att använda en del material från slottets vind för att bygga installationer. Göra digitala prints på tyg och papper, men också akvareller, kol och blyertsteckningar. Statyer i återvunnet trä och ljudinstallationer. Fundament ska byggas av träreglar som en sorts större stafflier för i huvudsak bilder och tyg.”

-        ur projektbeskrivningen av Micke Östergren67 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Bình luận


bottom of page